Biedrības darbā un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki:

Mārīte Rozentāle – sociālā darbiniece/ sociālo pakalpojumu vadītāja

Diāna Jasinska – karitatīvā sociālā darbiniece

Anete Čibala – aprūpētāja, lietvede 

Kristīne Dziļuma  – grāmatvede

Ilona Šime – deju un kustību terapija

Atis Priedītis – mūzikas un datorapmācības nodarbību pasniedzējs

Anna Plisko – psihologs

Mārīte Konrāde - fizioterapeite

Sarmīte Miķelsone - šūšanas darbnīcas pasniedzēja

Marina Lūse - ādas priekšmetu izgatavošanas darbnīcas pasniedzēja

Rita Rūsiņa - rokdarbu darbnīcas pasniedzēja

Vija Grabovska - asistente cilvēkiem ar invaliditāti

Valentīna Svirple - asistente cilvēkiem ar invaliditāti

Brīvprātīgie darbinieki:

Silvija Grapmane - aušanas nodarbību vadītāja

Vija Grabovska - sveču liešanas nodarbību vadītāja

Anete Čibala - jauniešu darba koordinatore/projektu asistente

Normunds Leckis - sporta aktivitāšu koordinators

Paulis Semjonovs - saimniecības darbu koordinators

Madara Murma - adīšanas pasniedzēja


 .