Biedrība "Aicinājums Tev" Reģ.Nr. 40008076668

Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 121 – 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Faktiskā adrese: A. Kronvalda iela 4, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

AS Swedbanka, HABALV22, konts: LV03HABA055005504131

Tālrunis: 26421634

e-pastsaicina@inbox.lv 

Diāna Jasinska, biedrības valdes priekšsēdētāja 
e-pasts: dianaja@inbox.lv 

Mārīte Rozentāle, biedrības vadītāja


 .